Αρχική / Ανακοινώσεις / Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας στο 251 Γ.Ν.Α. ταυτοποίηση των στοιχείων

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας στο 251 Γ.Ν.Α. ταυτοποίηση των στοιχείων

Σας γνωρίζουμε ότι το Υποσύστημα Διαδικτυακών Ραντεβού του ΟΠΣΥΕΔ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, για το σύνολο των Εξωτερικών Ιατρείων (Ε.Ι.) του 251ΓΝΑ.   Για αυτό τον λόγο είναι αναγκαία η ταυτοποίηση των στοιχείων όλων των δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να είναι δυνατή η εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.  Η εν λόγω ταυτοποίηση θα γίνεται με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, (ισόγειο κτηρίου < Β >)κατά τις ώρες λειτουργίας της (07.30-14.00) και να επιδείξει τα δικαιολογητικά που αναγράφονται.

α. Για τους κυρίως δικαιούχους :     1.Υπηρεσιακό δελτίο ( ταυτότητα )

                                                          2.  Αστυνομικό Δελτίο ταυτότητος

                                                          3. Α.Μ.Κ.Α.

β. Για τα μέλη της οικογένειας αυτών:   :  1.Υπηρεσιακό δελτίο ( ταυτότητα )

                                                                    2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η σχέση με τον κυρίως δικαιούχο.

                                                                   3.  Αστυνομικό Δελτίο ταυτότητος

                                                                   4.   Α.Μ.Κ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι, προς τούτο, ο δικαιούχος θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.

Εξακολουθεί να προσφέρεται δυνατότητα εκχώρησης ραντεβού μέσω της Γραμματείας Ε.Ι., είτε με επί τόπου προσέλευση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210.746.3300, καθημερινά από 09:00 έως 20:00.

 

   

 

 

    

     

 

 

Top