Αρχική / Ανακοινώσεις / Ενημέρωση των Μελών μας

Ενημέρωση των Μελών μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Παρακαλούμε όπως όσοι ενδεχομένως έχετε οικονομικές εκκρεμότητες να φροντίσετε για την τακτοποίηση τους.
Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει με την κατάθεση σε λογαριασμό Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
με νέο αριθμό λογαριασμού 0026.0630.02.0200555565  EUR 0257 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η κατάθεση των χρημάτων στον ανωτέρω λογαριασμό να γίνεται με το ονοματεπώνυμο του κατατεθέντος, αλλιώς δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε την κατάθεση

 

Top